Hvordan kan du være beskyttet mot strømbrudd?

Den siste tiden så har vi opplevd at stadig flere nordmenn blir berørt av strømbrudd. Det å få et strømbrudd var for ikke så veldig mange år siden veldig vanlig men i senere tid har det vært svært sjeldent at man faktisk opplever strømbrudd. Dessverre, så har ekstrem vær ført til at det faktisk er stadig flere som opplever strømbrudd og det vil mest sannsynlig fortsette. Strømnett-selskapene må samtidig satse mer på å rydde linjer.

Om du er en som er helt avhengig av strøm til f.eks arbeid, helse eller lignende så kan det være greit å ha andre løsninger som en slags «back up». Her finnes det flere forskjellige løsninger men de fleste er dessverre svært kostbare å investere i. Nedenfor så har vi skrevet litt om de forskjellige:

Solcellepaneler

Over de siste årene så har stadig flere nordmenn investert i solcellepanel skal vi tro nettsiden Solcellepaneler.com. Det som er viktig å påpeke at et vanlig solcelleanlegg ikke vil hjelpe deg ut dersom det er strømbrudd for man trenger gjerne et større batteri for å ha nok strøm til å drive selv uten hjelp fra strømnettet. Dessverre så er batterier ganske så kostbare men vi har sett eksempler fra nordmenn som f.eks bruker gamle batterier til elbiler ellers så finnes det løsninger som f.eks Tesla batteri.

Dette er nokså kostbar investering som er litt avhengig av hvilke muligheter du har til å få solcellepaneler.

Aggregat

Du kan få ganske rimelige aggregater som du kan koble til noe utstyr du trenger for å få timene til å gå. Det å få et aggregat koblet på en fast kobling er ikke noe problem men man trenger hjelp av elektriker for å få dette til. Dette kan for mange som er svært plaget av strømbrudd være en veldig god løsning. I steder som er spesielt utsatt så kan det være en fordel å benytte seg av aggregat til å drive de livsviktige apparatene som fryser, komfyr og lignende.

De aller fleste som velger et aggregat, velger da gjerne et diesel-aggregat. Selve aggregatet trenger ikke å koste så mye penger men hvis du skal ha noe som er koblet til huset så er det en betydelig kostnad. Det er derfor vanligst at man kun ser slike løsninger på sykehus og andre steder hvor det er spesielt viktig at man alltid har strøm.

Kan jeg få støtte til slike tiltak?

Hvis du er veldig plaget av strømbrudd så kan det være en god løsning å ta det opp med strømselskapet ditt. De er pliktet til å komme med erstatning ved strømbrudd og i tillegg så kan de være behjelpelige med løsninger. Hvis du velger å installere solcellepaneler så kan du få støtte men da kun om de er koblet opp til strømnettet. Dette er dermed ikke nødvendigvis den aller beste løsningen for deg om du ikke har mye penger tilgjengelig.

Om du er ute etter en billig forsikring mot strømbrudd så kan det være en god løsning å investere i batterier til dingsene dine. Det betyr nødbatteri til telefon, pc og lignende. Her kommer det stadig nye og bedre løsninger.