Trenger vi mindre søvn når vi blir eldre?

Sannheten om at vi trenger mindre søvn når vi blir eldre viser seg å være en myte.

Myten har sin opprinnelse i observasjoner hvor man ser at eldre mennesker generelt sover mindre enn yngre, og man tak derfor for gitt at behovet for søvn derfor er mindre.

En studie utført på Universitetet i California viser at dette ikke er tilfelle. Forskningen har kommet frem til at middelaldrene og eldre trenger like mye søvn som yngre for å fungere optimalt.

Ulempen med å sove lite

Ulempen ved å sove lite er at evnen til å tilegne seg ny kunnskap reduseres. Å tilegne seg ny kunnskap er like viktig når man blir eldre som når man er ung, selv om årsaken kan være forskjellig. Som gammel er det å tilegne seg ny kunnskap og det å holde hjernen i aktivitet, viktig for eksempelvis å redusere risikoen for glemsomhet og tidlig demens, mens for de yngre er det å tilegne seg kunnskap viktig for å kunne få et godt voksenliv.

Eldre lider av søvnproblemer

Dessverre viser det seg at det er mange eldre som lider av søvnproblemer. Hva årsaken til at man ser flere eldre enn unge som lider av dette er mer usikkert, men forskerne mener at det kan ha en sammenheng med at man venner seg til å sove mindre. At det rett og slett blir en vane.

For å snu denne vanen er det viktig at man tar dette problemet på alvor og iverksetter tiltak.

En opplagt ting man kan gjøre er å påse at man ligger godt om natten. At sengen man sover i er av en så god kvalitet at man evner å sove skikkelig i den.

En type seng man kan vurdere å gå til anskaffelse av er en kontinentalseng. Dette er en sengetype som har fått meget gode skussmål ved at den består av hele tre lag med madrasser. I tillegg kan man selv tilpasse sengen etter egne preferanser.

Se mer på kontinentalseng.no