Utleiemegleren AS befester sin posisjon som markedsleder

Utleiemegleren AS er markedsleder innen utleiemegling i Norge, med 16 kontorer og hovedsete i Oslo. Gjennom kjøp av Delego forsterker selskapet sin posisjon ved å tre inn i sørlandsmarkedet, og lokal tilstedeværelse i Kristiansand er i tråd med Utleiemeglerens ambisiøse vekststrategi.

Delego har siden 2007 drevet utleiemegling i Kristiansand og omegn, men satset for fullt fra 2012. Fra å lansere et ukjent produkt i Kristiansand har selskapet utviklet seg til en betydelig aktør med en stor portefølje med utleieboliger. Selskapet utfakturerte husleier i 2020 for ca. kr. 30 millioner. Selskapet har utleieportefølje fra Mandal til Tvedestrand, med hovedvekt av utleieboliger i Kristiansandsområdet. Tor Gunnar Albert er gründer og daglig leder ved kontoret med fire ansatte, sentralt i sørlandsbyen. Tor-Gunnar Albert fortsetter som aksjonær og daglig leder i det sammenslåtte selskapet.

– Vi slår ikke bare sammen to markedsledende selskaper, men også to kompetansemiljøer som utfyller hverandre. Det blir utrolig gøy å satse videre sammen med Utleiemegleren, og nå ser vi frem til å møte kundene med et enda bedre produkt, sier Tor-Gunnar Albert, daglig leder i Delego.

Utleiemegleren har over 25 års erfaring innen utleie og forvaltning av boliger, og er markedsledende med ca15 500 boliger til forvaltning. Utleiemegleren utfører i tillegg til boligutleie, den økonomiske og juridiske forvaltningen av et leieforhold, formidler vaktmester- og håndverkstjenester og har egne eiendomsadvokater som yter juridisk bistand ved tvister. Selskapet har 200 ansatte fordelt på 16 kontorer.

En av fordelene ved bruk av utleiemegler er at de tar seg av det juridiske, for eksempel dersom det blir aktuelt med utkastelse av problematiske leietakere.

– Vi har ambisjoner om vekst, og åpnet sist en filial i Sandefjord sommeren 2020. Den naturlige fortsettelsen var å sikte oss inn på Sørlandet og Kristiansand, og oppkjøpet av Delego i Kristiansand bidrar til å befeste vår posisjon som markedsleder også i denne regionen. Nå skal vi sammen med de ansatte fra Delego forbli best på utleiemarkedet lokalt i Kristiansandsområdet og Agder, sier administrerende direktør for Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.