Vaske opp for hånd eller bruke oppvaskmaskin?

Den første tanken som slår en når man stiller spørsmålet om hva som er best totalt sett mellom å vaske opp for hånd eller bruke oppvaskmaskin er at det er mest lønnsomt og miljøvennlig å vaske opp for hånd, mens det er mest tidsbesparende å bruke oppvaskmaskin. Men er dette tilfelle? Er bildet så enkelt og sort/hvit?

Det mest nærliggende vil være å tenke at dette varierer ut fra størrelsen på familien. Dess større familie, dess mer oppvask gjennom dagen. Noe som igjen påvirker svaret.

Det eneste vi i utgangspunktet kan enes om uten nærmere undersøkelser er at uansett hvordan vi ser på det så er bruk av oppvaskmaskin det som sparer oss for mest tid uansett hvor mye eller lite oppvask vi har. Tiden vi bruker på å sette inn oppvasken i en oppvaskmaskin er langt kortere enn å vaske opp for hånd. Undersøkelser viser at en normal stor familie sparer ti dager i løpet av et år på å bruke oppvaskmaskin fremfor å vaske opp for hånd.

Det som kanskje overrasker lang mer er at undersøkelser gjort av bransjen selv viser at du reduserer strømregningene dine ved å bruke oppvaskmaskin. Ikke nok med det, du bruker også kun 1/6 av vannmengden når du velger å bruke en oppvaskmaskin. Og i de fleste kommuner betaler man både vann- og kloakkavgift slik at det er ikke uten betydning hvor mye vann du bruker.

En oppvaskmaskin reduserer også bakteriemengden ved at den bruker langt varmere vann enn det du klarer å bruke for hånd. Målinger viser at gjennomsnittlig antall bakterier per tallerken vasket for hånd er 390, mens i en oppvaskmaskin er antallet kun én bakterie.

Til syvende og sist så viser det seg at det å bruke oppvaskmaskin er mer miljøvennlig enn å vaske opp for hånd. Ferskvann er ikke en utømmelig kilde, og det er derfor viktig at vi sløser minst mulig. Hvis vi i tillegg handler oppvaskmiddel på nett så sparer vi miljøet enda mer. Handle gjerne på yoolando.com.