Alkometer – et enkelt og smart verktøy i mange situasjoner

Et alkometer, ofte også kalt for promillemåler, kan være et enkelt og smart verktøy i mange forskjellige situasjoner. En slik måler erstatter selvfølgelig ikke egen vurdering av hvor egnet du er til å for eksempel sette deg bak rattet, men alkometeret kan være et nyttig komplement. Hvis du tenker på å kjøpe et alkometer, så er det viktig at du er klar over de forskjellige modellene som finnes på markedet.

Promillemåling i forbindelse med bilkjøring

Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille, noe som altså betyr at maksimal mengde alkohol i blodet er 0,2 g per 1000 g blod. Et alkometer beregner denne verdien basert på alkoholinnholdet i utåndingsluften. Grensen på 0,2 promille er tilpasset hva myndighetene mener er et forsvarlig nivå, samtidig som andre europeisk land har både høyere og lavere grenser. En stor del av europeiske land har 0,5 som grenseverdi, samtidig som grensen er 0,8 i Storbritannia og 0,0 i land som for eksempel Romania og Slovakia.

Hvis en promillemåler skal benyttes som støtte for en beslutning om å kjøre eller ikke, er det selvfølgelig helt kritisk at den er nøyaktig. Da er det en promillemåler som er basert på såkalt brenselcelleteknologi som er førstevalget. Denne typen alkometer benyttes også av politiet. Samtidig er det viktig å huske på at «grønt lys» fra et alkometer ikke overstyrer din egen vurdering av hvorvidt du egentlig bør sette deg bak rattet. Perioden etter inntak av alkohol kan for eksempel sammenfalle med manglende søvn, en faktor som også uten tvil påvirker evnen til å kjøre bil på en trygg måte.

Nøyaktige promillemålere basert på brenselcelleteknologi

På det private markedet er det egentlig bare promillemålere med såkalte brenselceller som er aktuelle hvis kravene til nøyaktighet er høye. Det er viktig at denne typen måler benyttes først en stund etter inntak av alkohol, ellers vil måleren utsettes for høyere nivåer alkohol enn den er beregnet for. Dessuten er det kritisk å ha et forhold til kalibrering, alle typer målere må kalibreres etter en periodes bruk.

Et alkometer med brenselceller oksiderer alkoholen i utåndingsluft, og skaper en svært begrenset mengde elektrisk strøm fra den. Ved å måle denne strømmen er det mulig å estimere mengde alkohol i utåndingsluften. Denne verdien gjøres etter det om til en estimert promille alkohol i blodet, på samme måte som politiets utstyr beregner den samme verdien.

Mindre nøyaktige målere – begrensede bruksområder

Det finnes også enklere promillemålere på markedet, som ikke er basert på brenselcelleteknologi. Disse har en nøyaktighet ned mot 80 %, og bør derfor ikke benyttes som beslutningsstøtte i forbindelse med bilkjøring eller lignende aktiviteter.

Dessuten kan slike enkle promillemålere, som er basert på halvledermålere, også gi utslag på helt andre ting enn alkohol. Tyggegummi, tannkrem, lakris eller lavkarbo-diett kan medføre at måleren gir utslag, noe som gjør det veldig tydelig at denne typen målere egentlig bare skal brukes som et veldig grovt estimat av alkoholpåvirkning. Hvis du ønsker et alkometer som kan benyttes som et nyttig verktøy – gå for en promillemåler med brenselceller.