Effektive reolsystemer – praktisk for mange ulike kreative organisasjoner

De aller fleste organisasjoner med kreativ virksomhet har et større eller mindre behov for oppbevaring og lagerdrift. For et korps kan det handle om å ha enkel tilgang til enkeltinstrumenter, for en grossist eller forhandler kan det dreie seg om å styre større varestrømmer med instrumenter, tilbehør og reservedeler. Gode reolsystemer spiller en viktig rolle i mange sammenhenger.

Hyller og reoler som er tilpasset det spesifikke behovet

Det finnes åpenbart reoler og hyller i en mengde ulike størrelser og design, fra robuste pallereoler til enklere og mer plasseringsvennlige hyllesystemer. Lagerets størrelse har mye å si for hvilke løsninger som kan være aktuelle, men det er selvfølgelig også viktig å ta høyde for hva som vil gi den riktige balansen mellom tilgjengelig kapasitet, brukervennlighet og pris.

Det kan være smart å velge en produktserie som kan bygges ut i takt med endringer i behovet. Mange hyllesystemer består av moduler som kan tilpasses og settes sammen til en helt skreddersydd løsning, samtidig som man også beholder fleksibiliteten som følger med å bruke deler som kan bygges videre på i fremtiden.

Orden og system – ikke «kreativt kaos»

Å styre en kreativ organisasjon kan være utfordrende, med tanke på at man må legge til rette for både god styring og kreativ frihet. Når det gjelder lager og oppbevaring er det likevel greit å ha høyt fokus på kontroll og styring, et «kreativt kaos» på lageret har få eller ingen positive ringvirkninger. Det er heller slik at manglende styring på lageret kan føre til negative konsekvenser for de kreative prosessene, når man må bruke tid på å rydde opp eller lete etter ting.

For mange organisasjoner kan det også være greit å ta en kritisk gjennomgang av hva man egentlig trenger å «spare på». Særlig ideelle organisasjoner, som skolekorps og kor, har ofte mye gammelt utstyr på lager – en skikkelig opprydding kan gjøre hverdagen enklere for alle.