Hva kan du egentlig gjøre selv i egen bolig?

En majoritet av nordmenn eier sin egen bolig, noe som også betyr en god del ansvar for vedlikehold og utbedringer. I noen sammenhenger, for eksempel leiligheter i sameier eller borettslag, finnes det en fordeling mellom felles og eget vedlikehold, men i eneboliger står huseier relativt alene. Hva kan du egentlig gjøre selv, når det gjelder alt fra bærende konstruksjoner til dampsperre, fuktsperre og overflater? Det elektriske anlegget og vann er viktig å holde seg unna, hva med andre ting?

Faglig utførelse i henhold til standarder og regler

Det finnes en mengde ulike regler som styrer hvordan for eksempel fuktsperre gulv eller montering av bærende vegger skal utføres. Hvis slike regler ikke blir fulgt kan det skape utfordringer med for eksempel forsikringsoppgjør, i tillegg til at du åpenbart risikerer skader på bygningen.

Når det gjelder for eksempel fuktsperre gulv vil det være regelverk i TEK17 og tilsvarende standarder, men slike regler gjelder i all hovedsak for nybygg. Det dreier seg altså om et felt med relativt mange gråsoner, men når det er sagt er det også mange privatpersoner som både følger reglene til punkt og prikke og dessuten ofte overgår dem når det gjelder utførelse.

Kontroll og vurdering av fagfolk underveis i arbeidet

Å få hjelp av fagfolk med prosjektering og godkjenning av utført arbeid er en annen fremgangsmåte som kan være aktuell. Det er mulig på flere forskjellige områder, og kan gi en ekstra sikkerhet når det gjelder faktisk å få bekreftet at alt er gjort etter boka. Det dreier seg da helt enkelt om at fagfolk er ansvarlig for jobben, samtidig som huseier bidrar med egeninnsats.

Oppsummert kan du gjøre relativt mye på egen hånd, men det er alltid lurt å høre med fagfolk først hvis du er usikker. Da får du både i pose og sekk, du kan spare en del penger på egeninnsats og samtidig få nødvendige godkjenninger.