Logistikk gjør det enklere å vinne konkurransen om netthandel

Logistikk er avgjørende for nettbutikker i dag. Hvis man ikke har velfungerende infrastruktur på lageret, kan det være nærmest umulig å henge med. Hvis du opplever mange feil med ditt nåværende oppsett, vil det være en god investering å implementere et automatisk lagerstyringssystem som kan tilpasses lagerets behov i dag og i fremtiden. 

Lagerstyring for en mer optimal lagerbeholdning

I dag må et lager raskt kunne tilpasse seg eksterne faktorer. Corona avdekket svakheter i mange bedrifters lagersystemer. For mange vil det være en god investering å oppgradere den generelle lagerstyringen og rette opp feil og mangler på lageret for å være rustet for fremtiden.

Et WMS-system er et lagersystem som optimaliserer lageret og øker effektiviteten. Bedre arbeidsflyt og effektivisering av lageret fører ofte til en gevinst på mellom 25 og 40 prosent. Det etableres et brukervennlig system som gjør det enkelt for medarbeiderne å jobbe raskere og mer nøyaktig takket være effektiv lagerstyring. Man skaper en bedre arbeidsplass, og virksomheten får et konkurransefortrinn innen den aktuelle bransjen. Dette har positiv innvirkning på logistikken, det gjør det enklere å ta hånd om ordrebehandling på den mest hensiktsmessige måten. 

Et moderne lager er omstillingsdyktig 

I dag må et lager fungere slik at det er tilpasningsdyktig uansett hvilke uforutsette hendelser som påvirker bedriftens omgivelser. Basert på relevante data utarbeides det presise prognoser som kan gi lageret den fleksibiliteten som trengs for å redusere kostnader. Et moderne lager må også ta hensyn til de ansatte som påvirkes av de teknologiske prosessene i jobben. Det er vesentlig å legge vekt på medarbeidernes trivsel og effektivitet.

Ved å etablere et brukervennlig system for håndtering av lagerstyringen internt i virksomheten, gir man de ansatte mulighet til å kunne utføre arbeidet effektivt. Et automatisk lagerstyringssystem tilpasser seg det aktuelles scenariet og gir de ansatte gode forutsetninger for å kunne prestere i hverdagen. Det styrker motivasjonen og arbeidslysten når medarbeiderne er i stand til å levere en feilfri komplett løsning.

Mennesker før automatiske systemer

Det positive med dette systemet er at menneskene blir satt før systemene. Det handler om å etablere et brukervennlig system som er enkelt å jobbe med. Og prosesser må vurderes før teknologi. Man kan ikke bare tre et hvilket som helst system ned over hodet på en virksomhets lager og forvente at det skal fungere. Medarbeiderne må kunne bruke teknologien på den mest hensiktsmessige måten. Hvis dette ikke er tilfellet, mislykkes systemet og bedriften får ikke noe utbytte av investeringen. Det er mulig å koble sammen lagersystemet med skanner som hjelper medarbeiderne i deres daglige arbeid. En enklere måte å håndtere aktive varer på. 

Ved å implementere et WMS-system får man et intuitivt system som er enkelt å skalere. Man oppnår betydelige tidsbesparelser for behandling av ordrer. Dette gir stor gevinst for både små, mellomstore og store bedrifter.