Derfor er god søvn så viktig for helsen din

God søvn er svært viktig for både livskvalitet og helse i stort. Derfor har også helsemyndighetene fokus på søvn og søvnvansker. Husk på at det er mulig å få hjelp med søvnvansker, og det er viktig å ta utfordringer seriøst.

Dårlig søvnkvalitet påvirker deg hele dagen

Det er selvfølgelig helt greit å være oppe sent en dag eller to, selv om dagene etterpå blir litt lange. Det samme gjelder for å «døgne» – det er ikke farlig å sitte oppe en natt eller to med dataspill, klikk her for mer stoff om det temaet.

Når søvnkvaliteten reduseres over tid, kan det likevel få alvorlige følger. Søvnvansker henger sammen med både psykiske og somatiske sykdommer. Dessuten rapporterer pasienter med søvnvansker om redusert livskvalitet.

Hva er det som gjør søvnmangel negativt for helsen?

Det er ikke bare søvnmangel som er negativt for helsen, det finnes også mye forskning som viser at skift- og nattarbeid kan ha negative helseeffekter. Disse to temaene henger sammen, i og med at nattarbeidere også ofte opplever å ikke få sove like mye etter å ha vært våken hele natten. Hormonet melatonin spiller en sentral rolle både når det gjelder søvnvansker og helseproblemer ved nattarbeid.

Kroppen produserer melatonin når du skal sove, og lave verdier av melatonin kan øke risikoen for en rekke andre psykiske og somatiske sykdommer. Det betyr altså at søvnvansker kan være det første symptomet på mange andre helseutfordringer.

Dessuten kan søvnmangel føre med seg en rekke andre negative effekter, når det gjelder alt fra trening til kosthold. Det sier seg selv at det er vanskelig å finne overskudd til annen aktivitet hvis du aldri får sove godt, og da er veien kort til inaktivitet og usunt kosthold. I ekstreme tilfeller kan søvnmangel også forårsake trafikkuhell og andre ulykker. Ta kontakt med fastlegen din hvis du opplever søvnvansker, det er mulig å få hjelp.