Innrede kjeller som oppholdsrom – en spennende mulighet?

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Stigende renter, høye strømpriser og generelt kraftig inflasjon har ført til anstrengt økonomi for mange nordmenn. Derfor er det ikke rart at mange ser etter alternative inntektskilder, og utleie av boligen kan være et alternativ. De norske reglene for utleie er relativt gunstige, i utgangspunktet er inntekt fra utleie av mindre enn halvparten av egen bolig skattefri. Kanskje kan den ubrukte kjelleren være en gullgruve?

Søknadsplikt og en rekke krav

Til å begynne med er det viktig å sette seg inn i hvilke regler som egentlig gjelder når du planlegger å gjøre om hele eller deler av kjelleren til et utleieobjekt.

I mange tilfeller er kjelleren ikke godkjent som et oppholdsrom, noe som betyr at det ikke er stilt like høye krav til for eksempel takhøyde, rømningsveier og tilgang til vinduer. Når du kommer så langt i prosessen som å eventuelt kjøp et nytt kjellervindu, er det viktig at det faktisk er tilpasset til kravene som stilles til den bruksendringen du gjør.

Det skal sies at det dessverre er mange huseiere som velger å se bort ifra søknadsplikten, i en god del boligannonser er det angitt at ulike rom er endret uten at det er meldt fra til kommunen. Det kan føre til reaksjoner i etterkant, i tillegg kan unnlatelse å følge reglene føre til høyst reell fare for liv og helse.

Inntekter og kostnader ved utleie av kjeller

Det generelle kostnadsnivået i leiemarkedet, kombinert med de gunstige skattereglene, fører til at det er mulig å få en betydelig ekstrainntekt fra utleie av noen rom i kjellere. Likevel er det viktig å være klar over tilhørende kostnader:

  • Oppgradering av kjelleren til oppholdsromstandard kan være kostbart. Det kan være nødvendig å gjøre betydelige endringer, i tillegg til å bygge for eksempel bad og kjøkken.
  • Som utleier vil du være ansvarlig for en god del av det løpende vedlikeholdet, og du må budsjettere med kostnader knyttet til det som du har ansvar for.
  • Svært høye strømpriser har ført til at det er greit å være forsiktig med utleie basert på inkludert varmtvann og fyring. Eget strømabonnement, separat varmtvannsberedere og egen oppvarming reduserer denne usikkerheten.

Helt til slutt er det viktig å gjøre en vurdering av hvor komfortabel du er med å leie ut deler av egen bolig. Selv om regnestykket ser svært attraktivt ut, kan det være at du føler deg mer vel med å faktisk ha tilgang til hele boligen – inkludert en praktisk kjeller.