Følg nøye med på dette når du tar opp lån

Alle nordmenn vil ta opp noen type lån i løpet av livet, til for eksempel investering i bolig, finansiering av studier eller til forbruk. Lån og kreditter er en helt naturlig del av en moderne økonomi, men det er viktig å ha et forhold til de grunnleggende prinsippene som gjelder for finans og økonomi – slik at du unngår ugunstige lån.

Vurder behovet før du trykker på søk-knappen

Rentenivået er lavt i 2020, og det forventes relativt lave renter i lang tid fremover. Det betyr igjen at det i noen tilfeller er tilnærmet «gratis» å låne penger, men det betyr ikke at det alltid er gunstig. Du kan finne uavhengig rådgivning hos for eksempel Forbrukerrådet, husk på at finansinstitusjoner og banker i utgangspunktet gjerne vil låne ut penger til deg for å tjene penger på renter og gebyrer.

I Norge er lån til bolig i de aller fleste tilfeller økonomisk gunstig. Selv i et scenario helt uten prisstigning er det helt enkelt mye rimeligere å eie enn å leie, gitt gunstige skatteregler og tilsvarende høye kostnader i leiemarkedet.

Når det gjelder forbruk er bildet mye mer nyansert. I noen tilfeller kan det være akseptabelt å ta opp lån til forbruk, men samtidig er det risikofylt å belage seg på å lånefinansiere daglig forbruk. Vurder nøye hvordan du skal betale tilbake lånet rå raskt som mulig.

Rente er viktig, men pass på de andre vilkårene også

Rente er i mange tilfeller en viktig del av kostnaden for å låne penger, og det gjelder særlig boliglån. Husk likevel at det er mange andre faktorer, både gebyrer, nedbetalingstid og fleksibilitet, som kan være vel så viktige. Det gjelder særlig for lån med kort løpetid, der fokus bør være på månedlig sum og en realistisk betalingsplan.

Oppsummert er tålmodighet og nøyaktighet viktig når du vurderer lånetilbud.